Mālpils Zivīm fīder makšķerēšanas sacensības(3 posms)

3. Posms (rudens) 24.10.2022., Sudas ūdenskrātuvē.

1. Mērķis

1. Mērķis

1.1. Pilnveidot biedrības “Mālpils zivīm” fīdermakšķerēšanas mākslas atīstības programmu;
1.2. Dot iespēju sacensību dalībniekiem paaugstināt meistarību makšķerēšanā;
1.3. Paplašināt dalībnieku personīgos kontaktus;
1.4. Popularizēt makšķerēšanas sportu kā aktīvu un veselīgu sporta veidu .
1.5. Noteikt 2022. gada labāko makšķernieku Feeder disciplīnā starp amatieriem.
1.6. Sacensības notiek 3 kārtās (pavasaris,vasara,rudens)

2. Organizatori un vadība


2.1. Sacensības organizē biedrība “Mālpils zivīm”;
2.2. Sacensību galvenais tiesnesis – Reinis Zariņš (tālr. 28288076).
Tiesneša palīgi – Imants Andersons ( tālr. 26175322) Daiga Karlsone ( tālr. 26006539)

3.Dalībnieku pieteikšanās


Dalībnieku iepriekšējā pieteikšanās līdz 21.10.2022. , sūtot pieteikumu uz epastu: reiniszarins.rz@gmail.com vai pa tālruni Reinis Zariņš (tālr. 28288076).
Dalība sacensībās tikai ar iepriekšējo pieteikšanos.(Līdz 35. dalībniekiem)

4.Vieta un laiks


4.1. 3. Posms (rudens) 24.10.2022., Sudas ūdenskrātuvē.
4.2. Makšķerēšanas ilgums 6 stundas.Dalībniekiem jābūt klāt derīgām makšķerēšanas kartēm. Klātienē ievērojiet epidemioloģiskos noteikumus sektoru izlozes laikā.
4.3. Dalībnieku reģistrācija, sektoru izloze – 7:00 – 7.30
4.4. Sacensību atklāšana – 7:30 4.5. Makšķerēšanas sākums – 8:30
4.6. Makšķerēšanas beigas – 14:30
4.7. Lomu svēršana, sacensību rezultātu apkopojums pēc 14:30.
4.8. Sacensību rezultātu paziņošana, uzvarētāju apbalvošana, sacensību noslēgums.
4.9. Lomu svēršana notiek dalībnieku sektoros. \

5. Sacensību dalībnieki5.1. Sacensībās var piedalīties jebkurš Latvijas valsts iedzīvotājs bez ierobežojumiem, izņēmums – LMSF reitinga tabulas dalībnieki fīdera disciplinā no 1 (pirmās) līdz 25 (divdesmit piektai) vietai ieskaitot, netiek reģistrēti;
5.2. Sacensības notiek individuālajā konkurencē, dalībnieku skaits netiek ierobežots, izņemot, ja ūdenstilpnes krasta dēļ nav iespējams izvietot lielāku dalībnieku skaitu.
5.3. Dalībnieki vecuma grupās netiek dalīti.
5.4. Reģistrējoties sacensībām, sportisti automātiski dod savu piekrišanu sava vārda, uzvārda, kā arī sacensību foto un video materiālu, kur sportisti ir atpazīstami, publicēšanai plašsaziņas līdzekļos.

6. Sacensību noteikumi


6.1. Sacensības notiek, balstoties uz F.I.P.S.e.d. makšķerēšanas sacensību noteikumiem un pilnā saskaņā ar Makšķerēšanas noteikumiem LR ūdenstilpēs (Ministru kabineta noteikumi Nr. 800), ievērojot makšķerēšanas noteikumus un citus tiesību aktus, kuri ir spēkā attiecīgajā vietā.
6.2. Makšķerēšanas ilgums pirmajā kārtā 8 stundas, otrajā 6 stundas, trešā kārta 6 stundas.
6.3. Atļauta tikai “fīdera” makšķerēšanas tehnika. Fīdera barotava ir obligāta uz visām makšķerēm sacensību laikā. “Method feeder” tehnika ir aizliegta.
6.4. Mērot dziļumu un regulējot iemetiena attālumu, ir atļauts izmantot tikai vienu fīder makšķeri, aprīkotu ar marķiera svinu, bet sacensību sektorā var atrasties neierobežots skaits citu rezerves makšķeru un sistēmu.
6.5. Maksimālais barotavas izmērs nav ierobežots.
6.6. Makšķerējot vienlaicīgi ir atļauts izmantot tikai vienu makšķeri ar vienu āķi. Makšķeri var turēt rokās vai novietot uz statīva. Makšķerei obligāti jābūt ar spoli un barotavu. Rezerves makšķerēm uz āķa nedrīkst atrasties ēsma, kā arī rezerves makšķeres barotavai ir jābūt tukšai. 6.7. Lai mazinātu barotavas un sistēmas noraušanās iespejamību metiena brīdī, atļauts izmantot ar šok-līderi (shock-leader) aprīkotas sistēmas;
6.8. Zivju uzglabājamajam tīkliņam jābūt vismaz 2 metrus garam, vietās ar stāviem krastiem (ieteicams līdz 4metri) garam, sacensību dalībniekiem jābūt līdzi zivju uztveramajam tīkliņam; 6.9. Pēc zivs noķeršanas tās jāliek uzglabājamā tīkliņā.
6.10. Dalībniekiem aizliegts saņemt jebkādu palīdzību zivis izvilkšanā.
6.11. Atļauts izmantot platformas ar maksimālo izmēru 1 x 1 m, vai makšķerēšanas krēslus. Platformu vai krēslu drīkst novietot krastā. Var izvietot papildus platformas no sāna, pie nosacījuma, ka šīs platformas tiek izmantotas tikai mantu novietošanai.
6.12. Zivs tiek ieskaitīta lomā arī tad, ja ir nejauši aizķerta ar āķi ārpus mutes. Apzināta zivju aizķeršana jeb “cemmerēšana” ir aizliegta.
6.13. Katram sacensību dalībniekam, makšķerējot un iebarojot, jāievēro sava sektora robežas. Izvadīšanas laikā zivis var pamest sektoru ..
6.14.Zivis kas tiek izvilktas no ūdens pēc beigu signāla, netiek ieskaitītas kopējā lomā.
6.15. Iebarošana atļauta izmantojot tikai barotavas, mest barību ar roku, šaut ar kaķeni vai kādu citu ierīci aizliegts;
6.16. Barības apjoms netiek ierobežots. Barībai jābūt gatavai, samitrinātai. Barībā ietilpst arī visi aromatizatori, sausās un šķidrās piedevas.
6.17. Barības apjoma ierobežojumu nav.
6.18. Kā ēsmu atļauts izmantot tikai dzīvas ēsmas un dabīgas izcelsmes augu valsts produktus (kukurūzu, zirņus, graudus), aizliegts izmantot dzīvas un beigtas zivis un to gabalus, ēsma nedrīkst būt vairāku komponentu maisījums (maize, mīkla, makaroni, peletes, boilas u.t.t.), ēsmai jabūt uzdurtai uz āķa.
6.19. Nelieli iepakojumi ar ēsmai paredzētām piedevām (t. s. “ķīmiju”) ir atļauti.
6.20. Pēc iebarošanas signāla aizliegts pamest savu sektoru līdz sacensību beigu signālam.
6.21. Sacensību organizātori nodrošina vienu tiesnesi ,kurš kontrolē sacensību gaitu, tienešiem jāpārzina sacensību noteikumi.
6.22. Katram sacensību dalībniekam makšķerējot jāievēro sava sektora robežas.
6.23. Katrs sacensību dalībnieks pats ir atbildīgs par savu drošību makšķerēšanas laikā. Sacensību dalībnieki, reģistrējoties sacensībām, ar savu parakstu apliecina, ka viņu veselības stāvoklis, iemaņas un prasmes ļauj piedalīties biedrībs “Mālpils zivīm” rīkotajās sacensībās. 6.24. Ar savu rīcību dalībnieki apņemas neradīt apstākļus un izvairīties no rīcības, kas varētu radīt citu sacensību dalībnieku drošības vai veselības apdraudējumu.
6.25. Par sacensību rezultātu viltošanu, nepatiesu ziņu sniegšanu, sacensību dalībnieks var tikt diskvalificēts.

7.Lomu svēršana:

7.1.Lomiem jābūt svērtiem ar vienādiem svariem. Loms tiek ierakstīts gramos. Gadījumā, ja zivju izmērs ir ļoti mazs un svari nereģistrē svaru, protokolā ieraksta 10 gramus un zivju skaitu. Ja ir vairāki dalībnieki ar tādu svaru, reitingā augstāku vietu ieņem dalībnieks ar lielāko zivju skaitu.
7.2. Sacensību beigās sacensību dalībnieki ievieto izmakšķerētās zivis ar savu numuru plastikāta maisiņā. Maisiņu noliek speciāli atvēlētā vietā , lai tiesnesis pēc tam lomu nosvērtu.Gaidām ,kamēr tiks nosvērti lomi un aprēķināti rezultāti. Lūgums neatrasties tiesnešu tuvumā.


8. Sacensību izdevumi un dalības maksa

8.1. Izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu, apmaksā sacensību organizatori;
8.2. Izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās, apmaksā paši dalībnieki, dalības maksa 15,00 EUR vienam dalībniekam + 10 EUR (par dīķa izmantošanu), kopā sastādot 25 EUR, par otro posmu.
8.3. Sacensību dalībnieki ievēro makšķerēšanas tradīcijas un galvenā tiesneša norādījumus.


9. Uzvarētāju noteikšana un Apbalvošana

9.1.Uzvarētāju nosaka pēc viņa noķertā loma kopsvara. Par izcīnīto vietu sacensību kārtā sportistam tiek piešķirts ieņemtai vietai atbilstošs punktu skaits (piemēram, par 1.vietu – 1 punkts u.t.t.). Ja kopsvars ir vienāds, tad dalībnieki saņem vidējo punktu skaitu, par kuru viņi cīnās, starp tiem, kam lomu svars vienāds. Piemēram, 2 dalībniekiem vienāds svars cīņā par 5. vietu (5+6):2 =5.5 punkti katram dalībniekam. Ja dalībnieks nav noķēris zivis, tad viņš ieņem pēdējo vietu zonā. Ja vairāki dalībnieki nav noķēruši nevienu zivi, tad viņi saņem vidējo punktu skaitu starp iespējamām vietām. Piemēram – zonā 15 dalībnieki un 7 no tiem neko nenoķēra (9+15):2 = 12 punkti katram. Ja kādā no kārtām sportists nepiedalās, viņš saņem punktus atbilstoši vietai, kas seko pēc pēdējās.
9.2. Par katra posma uzvarētāju tiek atzīts sportists, kuram pēc katras kārtas ir vismazākais punktu skaits. Vienādu punktu skaita gadījumā par uzvarētāju tiek atzīts sportists, kuram ir lielākā zivjs konkrētajā kārtā..
9.3. Par uzvarētāju individuālajā vērtējumā kļūst sportists, kurš trīs sacensību posmos, vērtējot visu 3 sacensību kārtu rezultātus, kopā ieguvis mazāko punktu skaitu. Vienādu punktu skaita gadījumā augstāku vietu iegūst sportists, kuram lielāks noķerto zivju svars trīs posmos kopumā. Ja kopsvars arī vienāds, tad augstākā vieta tam, kuram viens no dienu lomiem ir lielāks. Ja ari tas vienāds, tad augstākā vieta tam, kuram lielākā sektoru summa 3 sacensību kārtās.
9.4. Sacensību dalībnieki tiek apbalvoti ar medaļām, kausiem un piemiņas balvām, par katru posmu atsevišķi un kopvērtējumā;
9.5. 1, 2, 3.vietas ieguvēji tiek apbalvoti ar medaļām, 4. un 5. vietai, kā arī lielākai zivij; īpašas balvas.
9.6. Turnīra rezultāti tiks publicēti sociālā mēdiju vietnē facebook-(https://www.facebook.com/Biedr%C4%ABba-M%C4%81lpils-ziv%C4%ABm-267594850381917)

10. Informācija par sacensībām

10.1. Informācija par sacensībām, nokļūšanu līdz sacensību vietai, auto novietošanu ir pieejama biedrības “Mālpils zivīm” mājas lapā un sociālā mēdiju vietnē facebook.Papildinājums. Informācijai.
Rakstu par kvalificēšanos galvenajām balvām. Nepieciešama ir dalība vismaz 2 no trim posmiem un pilna dalības maksas apmaksas ( 3.posmi). Protams, nav aizliegta dalība viena posmā. Piemēram, ja dalībnieks netiek uz vienu no trijiem posmiem, tad viņam tiek piešķirts MAX punktu skaits, bet viņš var turpināt dalību atlikušajos posmos.

Informatīvais tālrunis: 28288076

Dalies :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Atbildēt

Jaunākie apskati
Tev varētu interesēt