Kazarags.lv atklātais čempionāts zemledus makšķerēšanā 2022

Nolikums

  1. Sacensību mērķis 

Popularizēt makšķerēšanu kā dabai un videi draudzīgu sportiska rakstura vaļasprieku, veicināt Siguldas novada , Mālpils pagasta un tuvāko novadu makšķernieku savstarpējo saskarsmi un vienotību.

 2.Sacensību vieta un laiks

Sacensības notiek 2022 gada 13.februārī.  Dalībnieku pulcēšanās 13 februārī no plst.8.00 -9.00 

3.Sacensību organizators

Sacensību organizators: Kopiena Kazarags.lv sadarbībā ar Biedrību’’ Mālpils zivīm’’.Sacensības notiek Plaužu ezerā(Tiekamis pie peldētavas). Sacensību ilgums 4 stundas.

LINKS UZ-TIKŠANĀS VIETU  

 5. Dalības maksa un pieteikšanās

Dalības maksa- 6 eiro . Dalības maksa tiek samaksāta sacensību dienā uz vietas.

 Pieteikties var pa tel. Imants Andersons   (26175322) Daiga Karlsone (26006539)

6. Dalībnieku inventārs un noteikumi

Sacensībās piedalās jebkurš zemledus makšķerēšanas interesents. Sacensībās dalībnieku skaits netiek ierobežots. Vērtēšana individuāla ( vīriešiem un sievietēm kopā). Atsevišķs vērtējums jauniešiem, bet ja dalībnieku skaits nav pietiekošs, startē pieaugušo konkurencē.

Sacensības notiek saskaņā ar Latvijas Republikas makšķerēšanas noteikumiem. Katram dalībniekam atbilstoši makšķerēšanas noteikumiem jābūt klāt derīgai makšķerēšanas kartei. Zivis nedrīkst mest sniegā vai uz ledus, tās jāglabā maisiņā vai kastē. Dalībnieki drīkst makšķerēt, urbt caurumus vai aizņemt vietu ne tuvāk kā 5 m viens no otra. Sacensībās drīkst makšķerēt vienlaicīgi ar vienu makšķeri, kas ir aprīkota ar ne vairāk kā vienu āķi.Dzīvās zivtiņas kā ēsmu izmantot nedrīkst. Līdakas lomā neskaita. Ieskaita zivis, kuras atbilst makšķerēšanas noteikumiem. Sacensību beigās sportisti zivis ievieto plastikāta maisiņā un nodod tiesnesim. Sacensību dalībnieks, atrodoties uz ledus, tikai pats ir atbildīgs par risku un drošības noteikumu ievērošanu!

7. Uzvarētāju noteikšana

Par uzvarētāju , katrā grupā , kļūst dalībnieks ar lielāko kopējo zivju svaru.

8. Apbalvošana

Pirmo trīs vietu ieguvēji katrā grupā tiek apbalvoti ar medāļām,piemiņas balvām un diplomiem..

Sacensību dalībnieki, atrodoties uz ledus, tikai paši ir atbildīgi par risku un drošības noteikumu ievērošanu.

Sakarā ar COVID 19 vīrusa aktivitātēm pie reģistrācijas nedrūzmēties, ieturēt 2 metru distanci,

Atbildīgie organizātori ;

 -26175322 (Imants Andersons)

 -26006539 (Daiga Karlsone )

Dalies :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Atbildēt

Jaunākie apskati
Tev varētu interesēt