Kazarags.lv sacensības pludiņmakšķerēšanā (amatieriem) pirmais posms 2020

11.07.2020  Sacensību sākums plkst.8.00 . Reģistrācija no 7.00 līz 7.40

1.Sacensību mērķis 
1.1. Popularizēt makšķerēšanas sportu, kā veselīgu un aktīvu sporta veidu. 
1.2Popularizēt makšķerēšanu ar pludiņa makšķeri                                     

 2.Sacensību rīkotāji un tiesneši 
Sacensības rīko Kazarags.lv un biedrība „Mālpils zivīm” . 
Sacensību galvenais tiesnesis – Imants Andersons. 
                                   
3. Sacensību vieta un laiks 
3.1.OPirmais posms-Mālpils Pienotavas  ūdenskrātuve . ( Ūdenskrātuve licenzēta)

3.2 Dalības maksa  6 € (bērniem bez maksas). Kontakttālrunis – 26175322 (Imants Andersons) 

3.3. Sacensību sākums plkst.8.00 . Reģistrācija no 7.00 līz 7.40
3.4.Dalības maksa tiek iedalīta sacensību organizēšanas izdevumiem un balvu fondam. 
4. Sacensību dalībnieki 
Sacensības notiek individuālajā vērtējumā . Dalībnieki netiek dalīti vecuma vai dzimumu grupās. 
5. Sacensību noteikumi 
5.1.Kazarags.lv čempionāts notiek 3 posmos. Makšķerēšana notiks izlozētajos sektoros. Katrs sacensību dalībnieks makšķerē savā sektorā. Sacensību ilgums– 4 stundas. 
5.2. Sacensības norisināsies ar mietiņiem norobežotos sektoros, kurus izlozēs sacensību dienā pirms sacensību sākuma. 
5.2. Sacensībās drīkst makšķerēt vienlaicīgi ar vienu makšķeri un vienu āķi. (Ar spiningu makšķerēt aizliegts!) 
5.3. Sacensību dalībnieki makšķerēšanai drīkst izmantot jebkuras ēsmas, izņemot dzīvas un beigtas zivtiņas. Sacensību laikā zivis atļauts piebarot. 
5.4. Sacensību dalībnieks ir tiesīgs atstāt sacensībām ierādīto makšķerēšanas vietu tikai ar tiesneša atļauju. Sacensību dalībniekiem ir aizliegts savstarpēji mainīties ar makšķerēšanas rīkiem, ēsmām, ņemt no kāda un dot citiem sacensību dalībniekiem zivis. 
5.5. Sacensību dalībnieks ir tiesīgs makšķerēt tikai sacensībām ierādītajā sektorā. 
5.6. Izmakšķerētās zivis nedrīkst nomest uz zemes, tās ir jāievieto celefāna maisiņā vai zivju tīkliņā. 
5.7. Sacensību beigās sacensību dalībnieki ievieto izmakšķerētās zivis ar savu numuru apzīmētā plastikāta maisiņā un nodod tiesnesim (netīras zivis – ar cita veida piejaukumiem – vērtēšanai netiek pieņemtas). 
5.8. Sacensības notiek saskaņā ar “Makšķerēšanas noteikumiem LR ūdenstilpēs”, kā arī ievērojot citus attiecīgajā vietā spēkā esošos likumus, noteikumus un normas. 
5.9. Katram dalībniekam jābūt klāt derīgai makšķerēšanas kartei.

6. Uzvarētāju noteikšana 
6.1.Par uzvarētāju kļūst dalībnieks, kurš ieguvis lielāko punktu skaitu. Vienādu punktu skaitu gadījumā augstāku vietu iegūst dalībnieks, kuram lielāks kopīgais noķerto zivju svars. 
6.2. Par katru noķerto zivi -1punkts,par katriem 10 gramiem arī 1 punkts. 
7.Uzvarētāju apbalvošana 
7.1. Pirmā , otrā un trešā posmā pirmo trīs vietu ieguvēji un lielākās zivs īpašnieks tiks apbalvoti ar diplomiem un piemiņas balvām. Pie kausiem tiks 3 labākie makšķernieki ar vislielāko punktu skaitu divos posmos. 

Sacensību organizatori – Kazarags.lv un biedrība „Mālpils zivīm”

Dalies :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Atbildēt

Jaunākie apskati
Tev varētu interesēt