Kazarags.lv sacensības pludiņmakšķerēšanā (amatieriem)2.posms

1. Sacensību mērķis

Popularizēt pludiņmakšķerēšanu kā veselīgu un aktīvu sporta veidu.

 

2. Sacensību rīkotāji un tiesneši

Sacensības rīko Kazarags.lv, atbalsta biedrība „Mālpils zivīm” . 
Sacensību galvenais tiesnesis – Imants Andersons.  Rakstvedis – Inese Andersone. Sporta spēļu organizators – Evija Andersone.      

 

3. Sacensību vieta, laiks un dalības maksa

Otrais posms – Mālpils centra  ūdenskrātuvē  21. augustā. Sacensību sākums plkst. 8:00, reģistrācija plkst 7:30. 

Trešais posms – Brūnu HESa ūdenskrātuvē (Mālpils novadā) 24. septembrī.

Dalības maksa ar iepriekšēju pieteikšanos 6 € sacensību dienā 7 €. Kontakttālrunis – 26175322 (Imants).
Dalības maksa tiek izmantota sacensību organizēšanas izdevumiem un balvu fondam.

Otrā posma ūdenskrātuvē ir vajadzīga licence! (cena 5 €) Licences uz vietas neizsniegs, tās varat iegādāties šeit.

 

4. Sacensību dalībnieki 

Dalībnieki netiek dalīti vecuma vai dzimumu grupās. Sacensības notiek individuālajā vērtējumā.

 

5.  Sacensību noteikumi 

5.1. Kazarags.lv čempionāts notiek 3 posmos. Makšķerēšana notiks izlozētajos sektoros. Katrs sacensību dalībnieks makšķerē savā sektorā. Sacensību ilgums– 4 stundas. 
5.2. Sacensības norisināsies ar mietiņiem norobežotos sektoros, kurus izlozēs sacensību dienā pirms sacensību sākuma. 
5.2. Sacensībās drīkst makšķerēt vienlaicīgi ar vienu makšķeri un vienu āķi. (Ar spiningu makšķerēt aizliegts!) 
5.3. Sacensību dalībnieki makšķerēšanai drīkst izmantot jebkuras ēsmas, izņemot dzīvas un beigtas zivtiņas. Sacensību laikā atļauts iebarot. 
5.4. Sacensību dalībnieks ir tiesīgs atstāt sacensībām ierādīto makšķerēšanas vietu tikai ar tiesneša atļauju. Sacensību dalībniekiem ir aizliegts savstarpēji mainīties ar makšķerēšanas rīkiem, ēsmām, ņemt no kāda un dot citiem sacensību dalībniekiem zivis. 
5.5. Sacensību dalībnieks ir tiesīgs makšķerēt tikai sacensībām ierādītajā sektorā. 
5.6. Izmakšķerētās zivis nedrīkst nomest uz zemes, tās ir jāievieto celefāna maisiņā vai zivju tīkliņā. 
5.7. Sacensību beigās sacensību dalībnieki ievieto izmakšķerētās zivis ar savu numuru apzīmētā plastikāta maisiņā un nodod tiesnesim (netīras zivis – ar cita veida piejaukumiem – vērtēšanai netiek pieņemtas). 
5.8. Sacensības notiek saskaņā ar “Makšķerēšanas noteikumiem LR ūdenstilpēs”, kā arī ievērojot citus attiecīgajā vietā spēkā esošos likumus, noteikumus un normas. 
5.9. Katram dalībniekam jābūt klāt derīgai makšķerēšanas kartei. “Mālpils Zivīm” licencētās makšķerēšanas licencei -Mālpils pienotavas dīķī un Brūnu HESa ūdenskrātuvē. 

 

6. Uzvarētāju noteikšana 

6.1.Par uzvarētāju kļūst dalībnieks, kurš ieguvis lielāko punktu skaitu. Vienādu punktu skaitu gadījumā augstāku vietu iegūst dalībnieks, kuram lielāks kopīgais noķerto zivju svars. 
6.2. Par katru noķerto zivi -1 punkts, par katriem 10 gramiem arī 1 punkts. 

 

7. Uzvarētāju apbalvošana 

7.1. Pirmo trīs vietu ieguvēji individuālā vērtējumā tiek apbalvoti ar diplomiem. 
7.2. Pirmā, otrā un trešā posmā pirmo trīs vietu ieguvēji un lielākās zivs īpašnieks tiks apbalvoti ar medaļām. Trešā posmā ar kausiem tiks apbalvoti trīs visu posmu kopvērtējuma labākie makšķernieki.

Kamēr tiesneši apkopos rezultātus, makšķerniekiem tiks piedāvāta iespēja piedalīties nelielās sporta aktivitātēs.
Pēc sacensībām pie karstas zivju zupas dalīsimies ar dienā gūtajiem iespaidiem.

 

Dalies :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Atbildēt

Jaunākie apskati
Tev varētu interesēt