Kazarags.lv sacensības pludiņmakšķerēšanā (amatieriem)   

Nolikums 
1.Sacensību mērķis 
1.1. Popularizēt makšķerēšanas sportu, kā veselīgu un aktīvu sporta veidu. 
1.2Popularizēt makšķerēšanu ar pludiņa makšķeri                                     

 2.Sacensību rīkotāji un tiesneši 
Sacensības rīko Kazarags.lv un biedrība „Mālpils zivīm” . 
Sacensību galvenais tiesnesis – Imants Andersons. 
Rakstvedis – Inese Andersone.

Sporta spēļu organizātors -Evija Andersone.                                    

3. Sacensību vieta un laiks 
3.1.Pirmais posms – Rikteres ūdensdzirnavu HESa ūdenskrātuve (Mālpils novada Sidgundā). Laiks- .14 maijā (Ūdenskrātuvē licence nav vajadzīga.)

3.2.Otrais posms-Mālpils centra  ūdenskrātuve . Laiks-  30 jūlijā .( Ūdenskrātuve licenzēta)

3.3.Trešais posms – Brūnu HESa ūdenskrātuve (Mālpils novadā) (Mālpils novadā) (Mālpils novada Sidgundā). Laiks-  24 septembrī.

3.3 Ar iepriekšējo pieteikšanos 6 €. Kontakttālrunis – 26175322 (Imants Andersons) (Lai sacensibas notiktu,līdz 7 jūnijam jāpiesakās vismaz 10 dalībniekiem.)

3.4.Vai sacensību dienā, laikā no plkst. 8°° līdz plkst.8.45 – 6 €.
3.4. Sacensību sākums plkst.9.00 
3.5.Dalības maksa 6 €.(Dalības maksa tiek iedalīta sacensību organizēšanas izdevumiem un balvu fondam.) 
Licence 5 €,kuras uz vietas neizsniegs ,licences var iegādāties – https://www.epakalpojumi.lv/Services/LOMS/Lake.aspx?id =6298 
4. Sacensību dalībnieki 
Sacensības notiek individuālajā vērtējumā . Dalībnieki netiek dalīti vecuma vai dzimumu grupās. 
5. Sacensību noteikumi 
5.1.Kazarags.lv čempionāts notiek 3 posmos. Makšķerēšana notiks izlozētajos sektoros. Katrs sacensību dalībnieks makšķerē savā sektorā. Sacensību ilgums– 4 stundas. 
5.2. Sacensības norisināsies ar mietiņiem norobežotos sektoros, kurus izlozēs sacensību dienā pirms sacensību sākuma. 
5.2. Sacensībās drīkst makšķerēt vienlaicīgi ar vienu makšķeri un vienu āķi. (Ar spiningu makšķerēt aizliegts!) 
5.3. Sacensību dalībnieki makšķerēšanai drīkst izmantot jebkuras ēsmas, izņemot dzīvas un beigtas zivtiņas. Sacensību laikā zivis atļauts piebarot. 
5.4. Sacensību dalībnieks ir tiesīgs atstāt sacensībām ierādīto makšķerēšanas vietu tikai ar tiesneša atļauju. Sacensību dalībniekiem ir aizliegts savstarpēji mainīties ar makšķerēšanas rīkiem, ēsmām, ņemt no kāda un dot citiem sacensību dalībniekiem zivis. 
5.5. Sacensību dalībnieks ir tiesīgs makšķerēt tikai sacensībām ierādītajā sektorā. 
5.6. Izmakšķerētās zivis nedrīkst nomest uz zemes, tās ir jāievieto celefāna maisiņā vai zivju tīkliņā. 
5.7. Sacensību beigās sacensību dalībnieki ievieto izmakšķerētās zivis ar savu numuru apzīmētā plastikāta maisiņā un nodod tiesnesim (netīras zivis – ar cita veida piejaukumiem – vērtēšanai netiek pieņemtas). 
5.8. Sacensības notiek saskaņā ar “Makšķerēšanas noteikumiem LR ūdenstilpēs”, kā arī ievērojot citus attiecīgajā vietā spēkā esošos likumus, noteikumus un normas. 
5.9. Katram dalībniekam jābūt klāt derīgai makšķerēšanas kartei. “Mālpils Zivīm” licencētās makšķerēšanas licencei -Mālpils pienotavas dīķī un Brūnu HESa ūdenskrātuvē. 

6. Uzvarētāju noteikšana 
6.1.Par uzvarētāju kļūst dalībnieks, kurš ieguvis lielāko punktu skaitu. Vienādu punktu skaitu gadījumā augstāku vietu iegūst dalībnieks, kuram lielāks kopīgais noķerto zivju svars. 
6.2. Par katru noķerto zivi -1punkts,par katriem 10 gramiem arī 1 punkts. 
7.Uzvarētāju apbalvošana 
7.1. Pirmo trīs vietu ieguvēji individuālā vērtējumā tiek apbalvoti ar diplomiem. 
7.2. Pirmā , otrā un trešā posmā pirmo trīs vietu ieguvēji un lielākās zivs īpašnieks tiks apbalvoti ar medaļām. Trešā posmā ar kausiem tiks apbalvoti visu trīs posmu uzvarētāji
Kamēr tiesneši apkopos rezultātus,tiks novadītas nelielas sporta aktivitātes. 
Pēc sacensībām pie karstas zivju zupas dalīsimies ar dienā iegūtajiem iespaidiem.

Sacensību organizātori – Kazarags.lv un biedrība „Mālpils zivīm”

 

Kazarags.lv 2016.gada zemledus makšķerēšanas 
nolikums

Sacensību mērķis
Popularizēt makšķerēšanas sportu kā veselīgu un aktīvu sporta veidu.

Vieta un laiks
Pasākuma organizātors – Makšķernieku portāls Kazarags.lv un biedrība Mālpils zivīm galvenais tiesnesis – Imants Andersons, mob. tel. 6175322.

Sacensības notiek 1 kārtā. Makšķerēšanas ilgums ir četras stundas. Norises vieta: Brūnu HES ūdenskrātuvē (Mālpils) Norises laiks: ………gada ……februārī plkst.8.00 Dalības maksa ar iepriekšējo pieteikšanos 6.00 EUR Dalības maksa sacensību dienā 7.00 EUR.Bērniem līdz 16 gadiem,bez dalības maksas.

Sacensību noteikumi
Zivis nedrīkst nomest sniegā vai uz ledus, tās jāglabā maisiņā, kastē vai kādā citā traukā. Dalībnieki drīkst makšķerēt, urbt āliņģus vai aizņemt vietu ne tuvāk kā 5m viens no otra.  Sportistam jābūt diviem karodziņiem, ar ko atzīmēt savus āliņģus. Sacensībās drīkst makšķerēt vienlaicīgi ar vienu makšķerīti un vienu mormišku. Sacensību laikā atstāt jebkādus priekšmetus (izņemot rezerves makšķerīšu konteineru – kasti vai spainīti un vertikāli ieurbtu urbi) sacensību zonā drīkst tikai sportista aizņemtā āliņģa tiešā tuvumā (līdz 1 metram). Sacensību beigās sportisti ievieto zivis organizatoru izsniegtā plastikāta maisiņā un nodod tiesnesim.

Sacensības notiek pilnā saskaņā ar Makšķerēšanas noteikumiem LR ūdenstilpēs, kā arī ievērojot citus attiecīgajā vietā spēkā esošos likumus, noteikumus un normas. Dalībniekiem, atbilstoši makšķerēšanas noteikumiem, jābūt klāt derīgai makšķerēšanas kartei. Sacensību dalībnieks, atrodoties uz ledus, tikai pats ir atbildīgs par risku un drošības noteikumu ievērošanu! Ūdenskrātuvē vajadzīga licence!
Licences var iegādāties :
DUS “VIRŠI” Mālpilī, Nītaures ielā 1 (benzīntankā), kā arī internetā –
https://www.epakalpojumi.lv/Services/LOMS/Lake.aspx?id =6298

Uzvarētāju noteikšana
Par uzvarētāju kļūst sportists, kopā ieguvis lielāko punktu skaitu. Vienādu punktu skaitu gadījumā augstāku vietu iegūst sportists, kuram lielāks noķerto zivju svars.(10 grami -1 punkts,1 zivs -1 punkts)

Uzvarētāju apbalvošana
Medaļas; Lielākā zivs

               Trešā vieta

                Otrā vieta

Kauss par pirmo vietu

Sacensību organizātori – Kazarags.lv un biedrība „Mālpils zivīm”

 

BIEDRĪBAS “MĀLPILS ZIVĪM” KOMANDU MAKŠĶERĒŠANAS SACENSĪBU NOLIKUMS

 Sacensību mērķis:

 Popularizēt makšķerēšanas sportu kā aktīvu un veselīgu sporta veidu Mālpils novadā; Noteikt labāko makšķernieku komandu un individuālo makšķernieku 2016. Sacensības organizē: Biedrība “Mālpils zivīm”

Sacensību laiks un vieta:

Dalībnieku reģistrācija un sektoru izloze 18. jūnijā plkst. 06.30-07,00 pie Brūnu HESa ūdenskrātuves.

Sacensības notiks ,ja pieteiksies vismaz 10 komandas. 

Kontakttālrunis – 26175322 (Imants Andersons) Pieteikšanās līdz 7 jūnijam .

Dalības maksa –                                                                                                                                        

Sacensību dalībnieki:

 Sacensības notiek komandu un individuālā konkurencē. komandā 3(trīs) dalībnieki. Dalībnieku vecums grupās netiek dalīts.

 Sacensību noteikumi:

Punktu sistēma;

Par uzvarētāju komandu un individuālajā vērtējumā kļūst dalībnieki, kuriem ir vislielākais noķerto zivju svars. Vienāda svara gadījumā uzvarētājs ir tas, kurš noķēris lielāko zivi. Uzvarētāja apbalvošana: Pirmo triju vietu ieguvēji komandu un individuālajā vērtējumā tiek apbalvoti ar diplomiem un piemiņas medaļām. Atsevišķi tiek apbalvots arī lielākās zivs noķērējs. Iespējamas divas pārsteiguma balvas.

Papildus nosacījums:

 Skatītāji un līdzjutēji drīkst atrasties sektora tuvumā ne tuvāk par 10 m no makšķernieka.

Sacensību grafiks:

Sestdiena 18 jūnijs

Pirmā kārta no plkst. 7,30, līdz plkst. 11.30.   ( Katras kārtas makšķerēšanas laiks  4 (četras) stundas.)                                                                   

11,30-12,30  1.kārtas sacensību apkopojums.

12,30-13,30        Pusdienas.

13,30- 16,00    Sporta aktivitātes.

16,00-17,00     Sektoru pārlozēšana un gatavošanās 2 kārtai.(Katras kārtas makšķerēšanas laiks  4 (četras) stundas. Makšķerēšana notiek no krasta izlozētajos sektoros .Katrai kārtai sektori tiks pārlozēti).

21,00-22,00    2.kārtas sacensību apkopojums.

Otrā kārta no plkst 17,00 līdz plkst.21,00

22,00    Zivju zupas vārīšana un pārrunas pie ugunskura.

Svētdiena 19 jūnijs;

06,00- 07,00  Sektoru pārlozēšana un gatavošanās 3 kārtai.

Trešā kārta no plkst. 7,30,  līdz plkst.11,30.(Katras kārtas makšķerēšanas laiks  4 (četras) stundas. Makšķerēšana notiek no krasta izlozētajos sektoros .Katrai kārtai sektori tiks pārlozēti).

12,00  Sacensību apkopojums un apbalvošana.

Sacensību organizātori – Kazarags.lv un biedrība „Mālpils zivīm”